Bsd pkgupdating help adult sex dating in beal indiana

Fördelen med detta är att vi kan använda samma verktyg för att hålla kolla på både portar och paket.

Nackdelen är att paket kan uppdatera eller installera om portar där vi har gjort specifika val, eller att det finns nyare versioner av några program som portar, men som vi installerat som paket och vill behålla som paket.

Väljer vi då att uppdatera alla portar, kommer även alla utgångna paket att uppdateras med portarna istället.

En annan fördel med att systemet inte gör någon skillnad på portar och paket är att en port använder både paket och portar för uppfylla beroenden, likaså gäller för paket. [1/16] Extracting gsfonts-8.11_8: 100% [2/16] Installing svgalib-1.4.3_7...

[8/16] Extracting libwmf-0.2.8.4_15: 100% [9/16] Installing liblqr-1-0.4.2...

[9/16] Extracting liblqr-1-0.4.2: 100% [10/16] Installing libfpx-1.3.1.4_1...

[10/16] Extracting libfpx-1.3.1.4_1: 100% [11/16] Installing pkgconf-1.3.0,1...

[11/16] Extracting pkgconf-1.3.0,1: 100% [12/16] Installing m17n-db-1.7.0...

Själv använder jag endast portar när jag verkligen behöver modifiera standardkonfigurationen i något program.

Fördelen med däremot är att dessa är färdigkompilerade, vilket gör att dessa går mycket fortare att installera.

Kan du tänka dig tiden det skulle ta att kompilera hela Xorg tillsammans med hela KDE exempelvis? I tidiga versioner av Free BSD kunde det vara problematiskt att blanda portar och paket, men i nyare versioner av Free BSD är detta problemet något mindre.

FAPIfontmap and FAPIcidfmap in /usr/local/share/ghostscript/9.16/Resource/Init have to be configured if you want to use FAPI feature.

Message from liblqr-1-0.4.2: ========================================================================== NOTE: In order to compile examples for liblqr, you will also need pngwriter port (/usr/ports/graphics/pngwriter). gtk-xfce-engine-3.2.0 Xfce GTK2 theme engine gtk2-2.24.29_3 Gimp Toolkit for X11 GUI (previous stable version) gtk3-3.18.8_4 Gimp Toolkit for X11 GUI (current stable version) gtksourceview2-2.10.5_5 Widget that adds syntax highlighting to Gtk Text View gvfs-1.26.3_4 GNOME virtual file system hal-0.5.14_31 Hardware Abstraction Layer for simplifying device access harfbuzz-1.4.6 Open Type text shaping engine hicolor-icon-theme-0.15 High-color icon theme shell from the Free Desktop project hunspell-1.6.1 Improved spell-checker for Hungarian and other languages iceauth-1.0.7 ICE authority file utility for X ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bsd pkgupdating help”

  1. Miami’s year-round sunshine, its cosmopolitan ambience, dramatic glass-and-steel architecture and fascinating hinterland have made it popular as a holiday destination in the United States for people all over the world – regardless of the season.